side 42 av Regnskapsbok for Glarmesterlauget 1750- 18 56.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.