side 3 av Bergens Adressecontoirs Efterretninger, No. 58 i Aaret 1827

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.