side 2 av Regning 1794 - 1796

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.