side 39 av Protokol over indførte Lærekontrakter 1826 - 1837.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.