side 206 av Trykte og utrykte laugsartikler vedk. laugene i Kjøbenhavn og Bergen.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.