side 9 av Regnskab fra 16 Marty 1832 til 16 Marty 1833 Forelagt det Samtlige skredderlaug i Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.