side 7 av Oldermand Jens C. Gundersens Reining 1828

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.