side 424 av Protokol over indførte Lærekontrakter 1783 - 1832.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.