side 2 av Brev til Herr Krigsråd Ulick 2. november 1825. Trolig skrevet av Hagbarth Falsen.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.