side 16 av Betænkning og Indstilling i Andledning af Hs. Kongl. Majestæts naadigste Proposition af 28de August og 5te Octbr. Sidstleden, betræffende ved hvilke Midler Kongeriket Norges Statsgjeld til Danmark kan vorde afbetalt.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.