side 2 av Tale Til det Svenske folk. Udatert.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.