side 2 av Middagsinnbydelse til Christian Magnus Falsen fra hans Kongelige Majestet Karl Johan torsdag den 10. juli 1823.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.