side 2 av Innbydelse til Christian Magnus Falsen fra hennes Kongelige Majestet Kronprinsesse Josefine den 10. juli 1823.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.