side 72 av Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.