side 5 av Harhamsøen og Voldseth. Historiske optegnelser herom

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.