side 20 av Peder Fyllings Selvbiografi.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.