side 45 av Præsterne i Borgunds Præstegjæld paa Søndmøre efter Reformationen.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.