side 12 av Blandede Afhandlinger.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.