side 2 av Fortegnelse over endel Gaver til Museets vordene samling

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.