side 1 av Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 4

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.