side 4 av Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 12

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.