side 5 av Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 11

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.