side 4 av Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 35

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.