side 7 av Opptegnelse på en Rejse i Bergen og Trondhjems Stift Junii, Julii, August 1847

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.