side 4 av Ved[rørende] No 16. i Indberetningen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.