side 2 av En Samling Skjøter, Forlig og Domme fra det Trondhjemske i Tiden 1604 – 1779 - 50

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.