side 2 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 13:

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.