side 1 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 24: [To tegninger]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.