side 1 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 36: [Navnliste fra Bergen Kalveskinn]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.