side 7 av Antegnelser af natur-historisk Art 4: [Beaumont's Theorie om de Europeiske Bjergkjæders relative Ælde]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.