side 1 av Antegnelser af natur-historisk Art 5: [Omtrentligt Antal af nulevende Species af Planter og Dyr.]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.