side 12 av Antegnelser af natur-historisk Art 7: [Steen- og Jord-Arter]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.