side 1 av Antegnelser af natur-historisk Art 10: [Løfter om Bidrag til Museet]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.