side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 39: [Titel paa nogle nyere naturhistoriske værker:]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.