side 1 av Antegnelser af natur-historisk Art 42: [Belemnit]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.