side 4 av Antegnelser af natur-historisk Art 44

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.