side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 45

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.