side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 46: [Om udmærket store Fiske, fangede eller seete i Svenske Indsøer]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.