side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 47

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.