side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 48: [Forskjellige Methoder at fange lavere Søedyr paa]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.