side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 52: [Den sammenlignende Physiologie.]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.