side 3 av Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 12: [Skelet eller Been af Hvalfiske eller andre Søedyr, fundne i Jorden i Norge]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.