side 2 av Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 88: [Fangst paa Askevold i August 1845.]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.