side 1 av Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 107

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.