side 3 av Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 14.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.