side 51 av Optegnelser af Jens Mortensen Knag paa Fauske i Søkelven (1684 – 1740).

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.