side 2 av ”Benhoug i Eijfjord”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.