side 209 av Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1794 - 1828.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.