side 89 av Forhandlings-Protokol for Det dramatiske Selskabs Representantskab. 27/4 1867- 17/4 1903

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.