side 14 av Alfabetisk Fortegnelse over Forestillinger visne ved Theatret i Bergen i Tiden 1843- 1855.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.